Pro Innova


Linefanget torsk av høy kvalitet

Pro Innova ble etablert i 2008 med hensikt å forbedre kvalitet og utbytte på frossenfisk til sluttforbruker. Prosjektet startet med et forprosjekt sammen med Innovasjon Norge og et 3 års prosjekt med Skattefunn Norge.

Den store utfordringen på frossenfisk, (spesielt hvit fisk) er blant annet svinn. Mellom 30 og 50 % av vekten kan forsvinne på enkelte varianter fra frossent til ferdig tilberedt produkt.

Pro Innovas innovative prosess gjør at all sjømat holder samme kvalitet som fersk fisk. I tillegg sparer man svinnet og arbeidstiden, noe som vil glede enhver kjøkkensjef. 

Pro Innova tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Høy service
  • Frossen fisk med tilsvarende kvalitet som fersk
  • Tilbud om opplæring

Ta kontakt med vårt kontor i Bergen: frielefoods@frielegruppen.no / Tlf: 55 92 25 80